help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen
Deel 1 + Deel 2

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2002/2003
Document: 1571
Documenten
Verslagen: 1571/6 Gilbert Van Baelen + Luc Martens
Handelingen: 02/04/2003 - 07/04/2003
Amendementen: 1571/2/3/5/7
Bijkomende informatie 1571/1 Adviezen van de Raad van State :
33808 p. 248-293
34581 p. 380-388
1571/4 Advies van de Raad van State (34995) p. 4-12
1571/8 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering