help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN DECREET - houdende wijziging van het decreet van 18/05/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2002/2003
Document: 1566
Documenten
Verslagen: 1566/3 Jef Van Looy (zie 1425/6)
1566/7 Jef Van Looy
Handelingen: 28/05/2003
Amendementen: 1566/5/6/9
Auteur(s) Patrick Lachaert
Paul Wille
Jacques Devolder
Dominique Guns
Karel De Gucht
Bijkomende informatie 1566/4 Advies van de Raad van State p. 4-11
1566/8 Reflectienota ingediend door de heren Gerald Kindermans, Jef Van Looy, Erik Matthijs, Jos De Meyer, Jan Laurys en Carl Decaluwe