help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN DECREET - houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet 22/12/1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2002/2003
Document: 1322
Documenten
Verslagen: 1322/3 Gilbert Van Baelen + Luc Martens
Handelingen: 02/04/2003 - 07/04/2003
Amendementen: 1322/2
Auteur(s) Robert Voorhamme
Wivina Demeester-De Meyer
Herman Lauwers
Marc van den Abeelen
Jo Vermeulen
Bijkomende informatie 1322/4 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering