help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

HERZIENING VAN DE GRONDWET
Herziening van artikel 157 van de Grondwet

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Kamer van volksvertegenwoordigers
Zitting: 2001/2002
Document: 1914
Documenten
Verslagen: 1914/3 Fauzaya Talhaoui
Handelingen: 05/12/2002
Amendementen: 1914/2
Precedenten D.P.A. Doc. Sén. (2000/2001) 697
Bijkomende informatie 1914/2/3
1914/4 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd