help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 07/12/2001 tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2001/2002
Document: 1233
Documenten
Verslagen: 1233/2 Veerle Declercq
Handelingen: 08/01/2003
Bijkomende informatie 1233/1 Advies van de Raad van State p. 12-19
1233/3 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering