help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2001/2002
Document: 14
Documenten
Verslagen: 14/3 Frans De Cock
Handelingen: 18/12/2001 - 19/12/2001
Amendementen: 14/2
Bijkomende informatie 14/4 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering