help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002
+ Bijlagen + Errata

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2001/2002
Document: 15
Documenten
Verslagen: 15/7-A Jo Vermeulen + Marcel Logist
15/7-B Brigitte Grouwels
15/7-C Freddy Sarens + Frans Ramon + Patrick Hostekint
15/7-D Margriet Hermans
15/7-E Sven Gatz
15/7-F Jef Van Looy + Isabel Vertriest
15/7-G Kris Van Dijck
15/7-H Johan Malcorps
15/7-I Jan Roegiers
15/7-J Isabel Vertriest + Frans De Cock + Jan Laurys
15/8 Frans De Cock (Delen 1 + 2)
Handelingen: 18/12/2001 - 19/12/2001
Amendementen: 15/2/3/4/5/6/9/10/11
Bijkomende informatie 15/12 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering