help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de transnationale Universiteit Limburg, ondertekend te Maastricht op 18/01/2001

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2000/2001
Document: 727
Documenten
Verslagen: 727/2 Frans Ramon
Handelingen: 09/07/2001 - 10/07/2001
Bijkomende informatie 727/1 Advies van de Raad van State - p. 18-21
727/3 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering