help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001
+ Bijlagen + erratum

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2000/2001
Document: 19
Documenten
Verslagen: 19/7-A Marcel Logist
19/7-B Etienne Van Vaerenbergh
19/7-C Patrick Hostekint + Jacques Laverge
19/7-D Margriet Hermans
19/7-E Gisèle Gardeyn-Debever
19/7-F Dirk Holemans
19/7-G Jef Van Looy + Johan Malcorps + Jan Laurys
19/7-H André Moreau
19/7-I Jan Loones
19/7-J Trees Merckx-Van Goey + Claudine De Schepper
19/8 Frans De Cock (Deel 1 + Deel 2)
Handelingen: 20/06/2001
Amendementen: 19/2/3/4/5/6/9/10
Bijkomende informatie 19/11 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering