help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN DECREET - houdende wijzigingen van decreten betreffende de ruimtelijke ordening, wat de zonevreemde woningen betreft

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2000/2001
Document: 563
Documenten
Verslagen: 563/4 Jef Van Looy + Patrick Lachaert
Handelingen: 09/07/2001
Amendementen: 563/2/3
Auteur(s) Joachim Coens c.s.