help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

Herziening van artikel 184 van de Grondwet

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Senaat
Zitting: 2000/2001
Document: 657
Documenten
Verslagen: 657/3 Nyssens + Lozie
Handelingen: 22/03/2001
Amendementen: 657/2/5/6
Overdracht Doc. Ch/K (2000/2001) 1169
Bijkomende informatie 657/2/3
657/4 Texte adopté par la Commission des affaires institutionnelles / Tekst aangenomen door de Commissie voor de institutionele aangelegenheden
657/5/6