help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

WETSONTWERP - tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Kamer van volksvertegenwoordigers
Zitting: 2000/2001
Document: 1007
Documenten
Verslagen: 1007/8 Simonne Creyf + Muriel Gerkens
Handelingen: 19/03/2003 - 20/03/2003
Amendementen: 1007/2/3/4/5/6/7/10
Overdracht Doc. Sén. (2002/2003) 1555
Bijkomende informatie 1007/1 Avis du Conseil d'Etat / Advies van de Raad van State
1007/9 Texte adopté par la Commission de l'économie, de la politique scientifique, de l'éducation, des institutions scientifiques et culturelles nationales, des classes moyennes et de l'agriculture / Tekst aangenomen door de Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw
1007/11 Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat