help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuw bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Senaat
Zitting: 1999
Document: 21
Documenten
Verslagen: 21/4 Taelman
Handelingen: 27/01/2000
Amendementen: 21/2/3
Auteur(s) Nathalie de T'Serclaes
Overdracht Doc Ch/K (1999/2000) 424
Bijkomende informatie 21/2/3/4
21/5 Texte adopté par la Commission des affaires institutionnelles / Tekst aangenomen door de Commissie voor de institutionele aangelegenheden
21/6 Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers