help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE - tot invoering van een boete voor laattijdige betaling van de premies en de subsidies voor particulieren en tot vaststelling van een maximumtermijn voor de betaling bij gebrek aan normen

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Zitting: 2011/2012
Document: A-281
Auteur(s) Schepmans Françoise, Van Goidsenhoven Gaëtan
Bijkomende informatie Niet bestaande > ontbinding 25 mei 2014
Non avenue > dissolution 25 mai 2014