help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Vous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !

VOORSTEL VAN DECREET - houdende wijziging van DVR 31/07/1990 tot instelling van het Vlaams Gemeentefonds en tot regeling van een bijzondere dotatie voor sommige gemeenten van het Vlaamse Gewest, wat de bestemming van de opbrengst van de onroerende voorheffing van het Vlaamse Gewest betreft

ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Assemblée: Vlaams Parlement
Session: 2000/2001
Document: 790
Documents
Rapports: 790/2 Bart De Smet
Comptes rendus: 26/06/2002
Auteur(s) Wivina Demeester-De Meyer
Johan De Roo
Carl Decaluwe c.s.