help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

HERZIENING VAN DE GRONDWET
Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en de mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Kamer van volksvertegenwoordigers
Zitting: 2000/2001
Document: 1141
Documenten
Verslagen: 1141/5 Fientje Moerman + Joëlle Milquet (voir/zie Ch. 1140/2)
Handelingen: 23/01/2002
Amendementen: 1141/2/3/4
Precedenten D.P.A. Doc. Sen. (1999/2000) 465
Bijkomende informatie 1141/2/3/4/5
1141/6 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd