help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
233 résultats trouvés
page sur 16
Date Nature Intitulé Moniteur Page  
31/03/2000 AR

Arrêté royal du 31 mars 2000 modifiant l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux

13/04/2000 11477
31/03/2000 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2000 tot uitvoering van artikel 14, § 5, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

20/04/2000 12700
31/03/2000 AR

Arrêté royal du 31 mars 2000 instituant des prélèvements au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux à charge des producteurs et des acheteurs de lait et de crème pour le contrôle et les prestations de l'autorité

26/04/2000 13188
31/03/2000 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2000 tot aanwijzing van de gebiedsgerichte verscherpingen zoals bedoeld in artikel 13bis, 15,15bis, 15quater, 15 quinquies en 17 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

26/04/2000 13194
31/03/2000 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2000 tot aanstelling van twee bijzondere commissarissen voor de reorganisatie van het Vlaams overheidsapparaat

14/06/2000 20675
31/03/2000 ERDG

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 31. März 2000 zur Genehmigung der Geschäftsordnung des Medienrates

06/07/2000 23928
31/03/2000 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2000 houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap

18/07/2000 24935
31/03/2000 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2000 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

18/07/2000 24937
31/03/2000 AMAF

Arrêté ministériel du 31 mars 2000 fixant l'intervention de l'inspection des finances dans l'octroi de subventions concernant le programme de micro-interventions dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire

19/09/2000 31731
31/03/2000 AR

Arrêté royal du 31 mars 2000 fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

29/11/2000 39978
31/03/2000 AMAF

Arrêté ministériel du 31 mars 2000 pris en exécution de l'arrêté royal du 31 mars 2000 fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

29/11/2000 39981
31/03/2000 A

Besluit van de secretaris-generaal van 31 maart 2000 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking, organisatie van de diensten en individueel personeelsbeheer aan het afdelingshoofd van de algemene administratieve diensten van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw (Vlaamse overheid)

   
30/03/2000 AR

NOUVEL INTITULE [Arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi] [Arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 27, alinéa 1er, 2°, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi] Arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi

31/03/2000 10113
30/03/2000 AR

NOUVEL INTITULE [Arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er , 2°, 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi] [Arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi] Arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi

31/03/2000 10119
30/03/2000 AR

Arrêté royal du 30 mars 2000 modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière

05/04/2000 10564