help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 juni 2004 houdende instemming met het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 26 september 1997


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/06/2004
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/04/2006
Pagina:20927
  • 17/05/2006 (Rechtzetting)
    Het gaat over een addendum
Advies van de Raad van State 36344
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/04/2006 tot ...
Opmerkingen Addendum (voir/zie rechtzetting) : MB BS 17/05/2006