help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 februari 1952 tot wijziging van het besluit van de Regent van 12 maart 1945, houdende bepaling van de wijze van berekening en van het bedrag der bijdrage te storten voor het varend personeel door de werkgevers aangesloten bij de Speciale Compensatiekas voor kinderbijslag voor de ondernemingen van binnenscheepvaart, gewijzigd bij de besluiten van de Regent van 19 december 1945 en van 23 augustus 1946


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/1952
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/03/1952
Pagina:1805
Advies van de Raad van State 2684