help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 februari 1952 tot vaststelling van de berekeningswijze en het bedrag van de bijdrage voor het varend personeel te storten aan de Bijzondere Compensatiekas voor kinderbijslag ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1952
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/03/1952
Pagina:1806
Advies van de Raad van State 2683