help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 27 juni 1991 tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 1984 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 februari 1982 houdende regeling, voor het Brusselse Gewest, van de ter beschikking stelling van werknemers ten behoeve van gebruikers door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/06/1991
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/08/1991
Pagina:18908
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/04/1991

Periode van geldigheid van 15/04/1991 tot ...