help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 juli 2005 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van mechanische trillingen op het werk
[Codex over het welzijn op het werk - Titel IV (omgevingsfactoren en fysische agentia), Hoofdstuk IV (trillingen)]


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/07/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/07/2005
Pagina:32337
Advies van de Raad van State 38207
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/07/2005 tot 11/06/2017
Opmerkingen De bepalingen van de artikelen 2 tot 33 van dit besluit en zijn bijlage vormen hoofdstuk IV van titel IV van de Codex over het welzijn op het werk