help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toekenning van een bepaalde niet-verworven salarisschaal aan sommige personeelsleden van het onderwijs]
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toekenning van een bepaalde bijwedde aan sommige personeelsleden van het onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/04/2005
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/06/2005
Editie:2
Pagina:28907
Advies van de Raad van State 37307
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2005
Artikel 7: 01/09/1999
Artikelen 8 en 9: 01/10/1991
Artikel 10: 01/09/1989

Opgeheven voor de personeelsleden die aangesteld of geaffecteerd zijn in een betrekking in een selectie- of bevorderingsambt en voor de personeelsleden die aangesteld of geaffecteerd zijn in een betrekking in een ambt bedoeld in artikel 61 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs of in artikel 10 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken - zie ook de overgangsbepalingen (DVO 18/12/2009, art. 74, tweede lid)Periode van geldigheid van 01/09/1989 tot ...