help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toekenning van een bepaalde niet-verworven salarisschaal aan sommige personeelsleden van het onderwijs]
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toekenning van een bepaalde bijwedde aan sommige personeelsleden van het onderwijs


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 15/04/2005
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/06/2005
Edition:2
Page:28907
Avis du Conseil d'Etat 37307
Entrée en vigueur / Effet 01/09/2005
Artikel 7: 01/09/1999
Artikelen 8 en 9: 01/10/1991
Artikel 10: 01/09/1989

Opgeheven voor de personeelsleden die aangesteld of geaffecteerd zijn in een betrekking in een selectie- of bevorderingsambt en voor de personeelsleden die aangesteld of geaffecteerd zijn in een betrekking in een ambt bedoeld in artikel 61 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs of in artikel 10 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken - zie ook de overgangsbepalingen (DVO 18/12/2009, art. 74, tweede lid)Période de vigueur du 01/09/1989 au ...