help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 83/2005 van 27 april 2005

"vernietigt in boek I van het Milieuwetboek, dat het voorwerp uitmaakt van het decreet van hetWaalse Gewest van 27 mei 2004, artikel 66, § § 2, 3 en 4, alsook de artikelen 68 en 74."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/2005
Nummer: 83/2005
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 17/05/2005
Pagina:23144
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van de akten houdende de vernietigde bepalingen: 27/05/2004 en 17/03/2005

Periode van geldigheid van 27/05/2004 tot ...