help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 september 1974 tot vaststelling van het maximumbedrag van de inkomsten voor het bekomen van vrijlating om reden van een broederdienst (artikel 12, § 1, 5°bis, derde lid, littera e, van de gecoördineerde dienstplichtwetten)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/09/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/10/1974
Pagina:12264
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking