help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1988 houdende erkenning van de instellingen voor toneelkunst, toekenning van wedde- en werkingstoelagen aan de erkende instellingen en vaststelling van de weddeschalen voor de berekening van de voor subsidiëring in aanmerking komende wedden voor het speelseizoen 1988-1989


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 29/06/1988
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 02/09/1988
Page:12350
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet

TT speelseizoen 1988-1989