help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 april 1998 betreffende de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk "Centre de gestion informatique des administrations locales", afgekort "GIAL", voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/04/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/06/1998
Pagina:21345
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 01/01/1997 - 01/01/1999