help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 oktober 1978 tot uitvoering van artikel 4 van de wet van 17 juli 1959 tot uitvoering en ordening van maatregelen ter bevordering van de economische expansie en de oprichting van nieuwe industrieën en van artikel 21, § 1, van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, houdende wijziging van de omloop waarop de verleende waarborgen in het kader van deze wetten worden aangerekend


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/10/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/10/1978
Pagina:13249
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking