help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 januari 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en van de geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/01/2002
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/02/2002
Editie:2
Pagina:6664
  • 16/03/2002 (Rechtzetting)
    Art. 4 (Nederlandse tekst) alsmede art. 24 en 25.
Advies van de Raad van State 31774
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 24 tot 26


Periode van geldigheid van 03/03/2002 tot ...