help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/01/2002
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/02/2002
Pagina:4322
Advies van de Raad van State 30275 + 31936
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking van het erratum

Periode van geldigheid van 22/04/2002 tot 01/05/2011
Opmerkingen Dit decreet werd opgeheven bij art. 3, 24° van het DVO 27/05/2011. Het opschrift in art. 3, 24°, werd evenwel verkeerd aangehaald.

Aangezien de tekst van dit decreet zoals het bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2002 integraal vervangen werd door de rechtzetting bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2002, werd de link naar de oorspronkelijke tekst verwijderd.