help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van 17 december 2001 tot vaststelling van het model van aanvraagformulier voor de erkenning als bodemsaneringsdeskundige


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2001
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/02/2002
Editie:1
Pagina:3683
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2002

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.