help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 december 1994 tot verlening van de vrijstelling van de ziekenfondsen en de verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 2, g) en i) van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, van het ambtshalve meedelen aan de begunstigden van het stelsel van de genoemde gecoördineerde wet van de sociale gegevens van persoonlijke aard waarop zij zich baseerden voor het bepalen of beoordelen van hun rechten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/04/1995
Pagina:9128
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1992

Periode van geldigheid van 01/01/1992 tot ...