help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 december 1981 houdende goedkeuring van wijzigingen in het reglement van de leningen, in het Vlaamse Gewest toe te staan door het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België door middel van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/1981
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/1982
Pagina:860
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1981

Periode van geldigheid van 01/12/1981 tot 01/07/1991