help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 90289 van 18 oktober 2000

"Vernietigd wordt het koninklijk besluit van 31 mei 1996 tot vaststelling van de nadere regelen voor de opneming in de wervingsreserve en voor de benoeming tot dierenarts bij het Instituut voor Veterinaire Keuring."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/10/2000
Nummer: 90289
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 10/02/2001
Pagina:3903
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 31/05/1996

Periode van geldigheid van 31/05/1996 tot ...