help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 oktober 2000 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 10 van de wet van 4 mei 1999 houdende fiscale en andere bepalingen en ter uitvoering van artikel 191, eerste lid, 15°ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/10/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/10/2000
Pagina:35283
Advies van de Raad van State 30696
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking