help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 mei 2000 houdende vaststelling van de retributies voor sommige prestaties van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/2000
Pagina:29927
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1999

Periode van geldigheid van ... tot 27/09/2020