help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux

Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Omzendbrief KO/BK/86-4 van 10 juli 1986 betreffende de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen voor de leermeesters, de leraars en de assistenten artistieke vakken en voor de directeurs van de gesubsidieerde kunstonderwijsinrichtingen die een secundair onderwijs in de beeldende kunsten organiseren


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Analyse
Article  
Textes modifiés
Nature Date