help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 maart 1982 tot wijziging van de artikelen 41, tweede lid, b, en 77, derde lid, b, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/04/1982
Pagina:4575
Advies van de Raad van State 14320
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/04/1982 tot ...