help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 1999 houdende definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Oudenaarde op het grondgebied van de gemeenten Brakel, Deinze, Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Nazareth, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zingem, Zulte en Zwalm


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Recours au Conseil d'Etat
N° Rôle
Gén.
Objet Arrêt en suspension Arrêt au fond  
92223 (30/05/2000) Nietigverklaring - besluit van 29 oktober 1999 van de Vlaamse Minister van Economie Ruimtelijke Ordening en Media waarbij het gewestplan Oudenaarde wordt herzien doch beperkt tot het kaartblad 22/5 punt B.108 in het advies van de streekcommissie te situeren aan de Scheldekant-Steenbakkerij in de gemeente Nazareth-Eke
176250 26/10/2007
Verwerping
92121 (26/05/2000) Nietigverklaring Besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 1999 houdende definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Oudenaarde op het grondgebied van de gemeenten Brakel Deinze Gavere Horebeke Kluisbergen Kruishoutem Maarkedal Nazareth Oudenaarde Ronse Wortegem-Petegem Zingem Zulte en Zwalm (BS van 29 maart 2000)
200235 28/01/2010
Verwerping
90914 (13/04/2000) Nietigverklaring Besluit van 29 oktober 1999 van de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening houdende definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Oudenaarde op het grondgebied van de gemeenten Brakel Deinze Gavere Horebeke Kluisbergen Kruishoutem Maarkedal Nazareth Oudenaarde Ronse Wortegem-Petegem Zingem Zulte en Zwalm.
101829 14/12/2001
Verwerping