help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Huishoudelijk reglement van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België van 2 februari 2000


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/02/2000
Aard van de akte: Huishoudelijk reglement
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/02/2000
Pagina:5464
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking aan de personeelsleden en uiterlijk de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad

Periode van geldigheid van 23/02/2000 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.