help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 augustus 1983 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1982 en 28 april 1983, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden van de werklieden die waakdiensten verrichten in de militaire sector en betreffende de aanwending van de bijkomende loonmatiging voor de tewerkstelling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/08/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/10/1983
Pagina:13021
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking