help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten - Goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/12/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 10/04/1999
Pagina:11876
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Bijlage(n)
Aard Datum    
Statuten 02/12/1998  
HR 02/12/1998