help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 oktober 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1979 tot regeling van de erkenning, voor de Vlaamse Gemeenschap, van de Diensten voor Gezins- en Bejaardenhulp en van de toekenning van subsidies aan deze diensten


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 31/10/1984
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 09/08/1985
Page:11550
Avis du Conseil d'Etat D