help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 november 1991 tot vaststelling van de categorieën van dienstplichtigen van de lichting 1993 die zich in de zin van de gecoördineerde dienstplichtwetten op een broederdienst kunnen beroepen om de vrijlating van dienst in vredestijd op morele grond te verkrijgen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/1991
Pagina:28982
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking