help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 juli 1998 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1996 tot uitvoering van de wet van betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/1998
Pagina:23685
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking