help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juni 1998 houdende uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/06/1998
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/1998
Pagina:22117
Advies van de Raad van State 27500
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Overgangsbepaling bij de buitenwerkingtreding: dit besluit blijft van toepassing voor de voor de
Inwerkingtreding van het besluit van 02/04/2009 ingediende aanvragen. (BBHR 02/04/2009, art. 40, derde lid)

Periode van geldigheid van 04/07/1998 tot 18/05/2009