help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 26 maart 1947 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 1922, gewijzigd bij dit van 8 juli 1931, waarbij een ondercommissie wordt tot stand gebracht, er mee belast de normale prijzen vast te stellen van de aan de mutualiteitsverenigingen te leveren farmaceutische preparaten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/1947
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/05/1947
Pagina:4884
Advies van de Raad van State --