help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/03/1998
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/06/1998
Pagina:18452
Advies van de Raad van State 26717
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: te bepalen door de Regering en, uiterlijk, op de eerste dag van de derde maand volgend op de bekendmaking van de ordonnantie in het Belgisch Staatsblad, d.w.z. op 01/09/1998

Overgangsbepalingen: art.28

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.

Periode van geldigheid van 01/09/1998 tot ...