help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 november 1955 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1952 houdende regeling van de toelagen, premies en vergoedingen van het personeel van het Bestuur van het Zeewezen, en van de retributies te verlenen aan Nederlanders, voor het bewaken van de motorboten te Vlissingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/11/1955
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/01/1956
Pagina:221
Advies van de Raad van State 4897